Heldring College

Kilometers voor Kansen - NL

Distance travelled: 34KM

34KM towards 713KM

Wij doen mee aan Kilometers voor Kansen

In september gaan we echt onze kilometers tellen! We gaan (vul afstand in) afleggen. Met onze sportieve prestaties steunen we de vluchtelingenhulp van het Rode Kruis over de hele wereld. Steunt u ons met een donatie?

Our Organisation Staff and teams